Trà Sen Tây Hồ – Trà ướp hương Sen đặc sản Hồ Tây

Không phải “trà vùng cao nguyên” trồng trên diện tích lớn, trưởng thành bởi phun thuốc bón phân mà là trà cổ thụ trăm năm sinh trưởng một cách tự nhiên trong rừng nhiệt đới nguyên sinh. Trà cổ thụ là trà thân cây lớn, khi hái trà, người ta cần phải trèo lên cao để hái.
80,000
Cây trà Shan Tuyết

80,000
Cây trà Shan Tuyết

80,000
Cây trà Shan Tuyết