Nơi chia sẻ kiến thức về trà
và văn hoá trà Việt Nam

Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói

Bạn đưa chén trà lên, thở vào, đưa tâm trở về với thân, bạn sẽ hoàn toàn có mặt trong lúc đó. Và khi đó, còn có một thứ khác cũng có mặt. Đó là sự sống đại diện bởi chén trà. Trong giây phút ấy bạn thật sự sống, chén trà cũng hiển hiện thơm tho sâu lắng. Bạn không bị đi lạc vào quá khứ, không bị kéo về tương lai, về những dự án, những lo âu… Bạn hoàn toàn tự do, vượt khỏi phiền muộn và tận hưởng những ngụm trà. Đó là những phút giây hạnh phúc và bình an.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói

Bạn đưa chén trà lên, thở vào, đưa tâm trở về với thân, bạn sẽ hoàn toàn có mặt trong lúc đó. Và khi đó, còn có một thứ khác cũng có mặt. Đó là sự sống đại diện bởi chén trà. Trong giây phút ấy bạn thật sự sống, chén trà cũng hiển hiện thơm tho sâu lắng. Bạn không bị đi lạc vào quá khứ, không bị kéo về tương lai, về những dự án, những lo âu… Bạn hoàn toàn tự do, vượt khỏi phiền muộn và tận hưởng những ngụm trà. Đó là những phút giây hạnh phúc và bình an.

Rate this page